Vòng online (Vòng bình chọn): 16/7 - 31/8/2020. Lựa chọn ra Top 60 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng đối đầu trực tiếp của cuộc thi. Vòng đối đầu trực tiếp: 12/09/2020. Trải qua thử thách catwalk và chụp hình với concept “siêu khó", Top 30 thí sinh...